Øv - din webbrowser understøttes ikke. Har du prøvet med en anden?

Nogle af funktionerne på denne side virker muligvis ikke optimalt - eller slet ikke. Vi foreslår at du henter en af de browsere vi har anbefalet til højre, for en sikrere og hurtigere internetoplevelse.

Forretningsbetingelser


Velkommen til Dplay website på www.dplay.dk. Dplay er den del af det uddannelses- og underholdningsunivers, som stilles til rådighed af Discovery Corporate Services Limited (herefter forkortet "DCSL") med adresse

Discovery Corporate Services Limited

Discovery House

Chiswick Park Building 2
566 Chiswick High Road

LondonW4 5YB

DCSL er et selskab i Discovery Communications Inc. gruppen i det følgende forkortet ”DCI”.

Nedenstående henvisninger til "vi", "os" og "vores" betyder ligeledes ”DCSL”.
Dine betalinger for vores abonnementstjenester på Dplay håndteres af Discovery Networks Denmark ApS, H.C. Andersens Boulevard 1, 1553 København K, Danmark CVR nr. 20052902 i det følgende forkortet (”DND”)et selskab i Discovery Communications Inc. gruppen i samarbejde med vores samarbejdspartnere.

Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") er de vilkår og betingelser, hvormed vi via internettet på Dplay website gør vores abonnementstjenester tilgængelig for dig. Disse Vilkår gælder for alle brugere af Dplay website, herunder også brugere der bidrager med indhold, information og andre materialer eller tjenester på Dplay website. Når du går ind og bruger dette websitewebsite, accepterer du at være bundet af disse Vilkår. Hvis du ikke kan acceptere Vilkårene, skal du ikke bruge Dplay website.

Disse Vilkår gælder specifikt for Dplay website, og gælder ikke for andre Discovery Communications Inc. websites, som kan være forbundet med Dplay website. Vi anbefaler derfor, at du gennemgår Privatlivs Politikken og Vilkår (politikker, vilkår og betingelser) på de enkelte websites, som du besøger.

Disse Vilkår beskriver også funktioner, som ikke nødvendigvis er omfattet af Dplay website på nuværende tidspunkt. Der kan gælde yderligere vilkår og betingelser for de dele af Dplay website, hvor der tilbydes særlige tjenester eller funktioner (f.eks. konkurrencer). Vi anbefaler derfor, at du gør dig bekendt med de betingelser og vilkår, der findes på de websites, hvor de særlige tjenester eller funktioner tilbydes. Hvis du accepterer yderligere vilkår, bliver de inkluderet i disse Vilkår.


Internettet er et dynamisk medie, og vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i Vilkårene fra tid til anden efter eget skøn for at imødekomme sådanne ændringer. Vi vil derfor anbefale dig, at du gennemgår disse Vilkår regelmæssigt ved fortsat at bruge Dplay website efter vi har informeret om ændringer i Vilkårene, accepterer du samtidig Vilkårene som værende ændret.


Enheder og tilgængelighed af indhold

Programmer, som gøres tilgængelig for dig via Dplay website, er udvalgt, redigeret, opdateret og gjort tilgængelig for dig af DCSL eller et andet selskab i Discovery Communications Inc. gruppen. Det er således DCSL, som selvstændigt beslutter, hvad der gøres tilgængeligt for dig via Dplay website.

Den periode, hvor du har adgang til se og/eller lytte til programmerne ved hjælp af Dplay websitet kan variere. Det er ikke alle programmer på samtlige tv-kanalerne, der ejes og drives af DCSL, som vil være til din rådighed gennem Dplay.

Vi kan ikke garantere, at bestemt indhold vil være tilgængelig på et givent tidspunkt. Vi forbeholder os ret til at fjerne og / eller ændre indhold tilgængeligt via Dplay website til enhver tid og af hvilken som helst grund.

Vi vil gøre en rimelig indsats for løbende at holde websitet funktionsdygtigt, men vi kan ikke garantere, at din brug af Dplay website vil være uafbrudt eller fejlfri. Fra tid til anden kan det være nødvendig midlertidigt suspendere eller fjerne Dplay website af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager.

Du kan bruge Dplay website på en række forskellige enheder. Vilkårene gælder for din brug af Dplay website på enhver enhed. Noget indhold eller nogle af de funktioner og funktionaliteter er muligvis ikke tilgængelige på alle enheder. Vi giver ingen garanti for, at alle funktioner på Dplay website vil kunne anvendes på enhver enhed.

For at kunne se indhold ved hjælp af Dplay websitet, skal du have en enhed, som er kompatibel med Dplay website og en aktiv bredbånds internetforbindelse. Du er selv ansvarlig for at sikre, at dit udstyr, systemer og tilslutningsmuligheder er egnede til at sætte dig i stand til at få adgang til indholdet. Vi fralægger os ethvert ansvar for, at du er i stand til at se indholdet fra Dplay på dine enheder. Du er eneansvarlig for eventuelle afgifter og/eller omkostninger, der opkræves af din internetudbyder eller mobile netværksoperatør etc. i forhold til dit internetabonnement, dit mobiltelefonabonnement i forbindelse med brug af Dplay website.


Generelle betingelser

Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at nægte enhver adgang til Dplay uden grund og uden forklaring.

Vi kan, men er ikke forpligtet til, at fjerne brugerbidrag (som nærmere defineret nedenfor), der efter vores skøn indeholder indhold der kan være ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt eller på anden måde stødende eller overtræder nogen immaterielle rettigheder eller disse Vilkår. Ved brugerbidrag forstås bl.a. visuelt og/eller tekst indhold.

Vi forbeholder os endvidere ret til at afbryde enhver del af Dplay websitet til enhver tid.


Medlemskab, fakturering og afmelding

Medlemskab

i) Løbende abonnement. Dit Dplay-abonnement forsætter på månedsbasis, indtil du opsiger dit abonnement, eller vi opsiger det. For at benytte Dplay-tjenesten skal du have forbindelse til internettet og give os en gældende, gyldig og anerkendt betalingsmåde ("Betalingsmåden"), som til enhver tid kan opdateres. Vi fakturerer det månedlige abonnementsgebyr via din Betalingsmåde. For at undgå at blive faktureret for næste måneds abonnementsgebyr via din Betalingsmåde skal du opsige dit abonnement, før det fornys hver måned.
ii) Forskellige abonnementer. Vi kan tilbyde forskellige typer af abonnementer, herunder kampagneabonnementer eller abonnementer med forskellige betingelser eller begrænsninger. Hvis betingelserne ved disse abonnementer er væsentligt anderledes end dem, der er beskrevet i disse Vilkår, vil det blive oplyst ved tilmeldingen eller i anden kommunikation, der gøres tilgængelig for dig. Du kan finde specifikke oplysninger om dit Dplay-medlemskab ved at gå til Dplay website og klikke på linket "Din konto".

Nogle kampagneabonnementer tilbydes af vores samarbejdspartnere (”Tredjeparter”) i forbindelse med levering af deres egne produkter og tjenester. Vi er ikke ansvarlige for produkter og tjenester leveret af sådanne Tredjeparter. Vi forbeholder os retten til at ændre, opsige eller på anden måde revidere de abonnementer, vi tilbyder.


Fortrydelsesret

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af abonnement på Dplay. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse. Altså fra du afgiver din bestilling på Dplays website til den udløber 14 dage efter. Har du fx afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. i samme måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har startet den første afspilning af Dplay, da du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten. Med din bestilling af Dplay har du udtrykkeligt givet samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af abonnementet påbegyndes.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til support@dplay.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

•Brugernavn

•E-mail adresse

•Ordrenummer

•Mobilnummer oplyst ved oprettelsen

DND refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor DND har modtaget din meddelelse om fortrydelse.


Fakturering

i) Løbende fakturering. Ved at starte dit Dplay-abonnement og oplyse en Betalingsmåde bemyndiger du os til at trække betaling via Betalingsmåden for et månedligt medlemsgebyr på det på tidspunktet gældende pris. Du accepterer samtidig, at det beløb, der faktureres hver måned, kan ændre sig fra måned til måned, f.eks. på grund af varierende beløb som følge af kampagnetilbud, indløsning af gavekort og kampagnekoder og/eller ændring eller tilføjelser til dit abonnement (herunder f.eks. ændring i pakkestruktur). Du bemyndiger os også til at trække betaling via Betalingsmåden for sådanne varierende beløb, som kan faktureres månedligt som en eller flere betalinger.

ii) Prisændringer. Vi forbeholder os retten til helt efter eget skøn at ændre prisen for vores tjeneste eller dele heraf, når vi vurderer det nødvendigt. Prisændringer i tjenesten træder i kraft tidligst 30 dage efter, du har fået besked via e-mail.

iii) Faktureringsperiode. Abonnementsgebyret for vores tjeneste faktureres ved begyndelsen af betalingsdelen af din abonnementsstart og hver måned derefter, medmindre du opsiger det. Vi fakturerer dig automatisk hver måned på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for betalingsabonnementet via din Betalingsmåde. Vi forbeholder os retten til at ændre faktureringstidspunktet, særligt som anført nedenfor, hvis Betalingsmåden ikke er blevet afregnet eller accepteret. Hvis abonnementet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned, kan vi fakturere dig via Betalingsmåden på en dato i den pågældende måned eller en anden dato, som vi måtte finde hensigtsmæssig. Hvis du f.eks. startede dit Dplay-abonnement eller blev betalende medlem den 31. januar, ville din næste betalingsdato sandsynligvis være den 28. februar, og du ville i givet fald blive faktureret via din Betalingsmåde på den dato. Fornyelsesdatoen kan ligeledes ændre sig på grund af ændringer i dit abonnement. Gå til vores website og klik på linket "Vis faktureringsoversigt" på siden "Din konto" for at se, hvornår den næste fornyelsesperiode starter. I disse Vilkår betyder referencer til "fakturering" en opkrævning, debitering eller anden betalingsgodkendelse, afhængigt af forholdene, via din Betalingsmåde medmindre andet er angivet henviser måned eller månedligt til din faktureringsperiode.

iv) Ingen refusion.Indbetalte beløb refunderes ikke og der ydes ingen refusion eller kreditter for delvist brugte perioder. Opsiger du din abonnement vil du dog have adgang til tjenesten frem til udgangen af den indeværende faktureringsperiode. Vi kan når som helst og af en hvilken som helst grund yde refusion, rabat eller give en anden godtgørelse til nogle eller alle medlemmer ("kreditter"). Størrelsen og karakteren af sådanne kreditter, og beslutningen om at give dem, er helt efter vores skøn. Tildelingen af en kredit i ét tilfælde berettiger dig ikke til kredit i fremtidige og/eller lignende tilfælde og forpligter os ikke til at give kreditter fremover.

v) Betalingsmåder. Du kan redigere oplysningerne om din Betalingsmåde ved at gå til vores website og klikke på linket "Din konto", som findes øverst på en hvilken som helst side på Dplay website. Hvis en betaling ikke kan afregnes, på grund af udløb, utilstrækkelig dækning eller andet, og du ikke redigerer din Betalingsmåde eller opsiger din konto (se "Afmelding" nedenfor), hæfter du fortsat for ikke-betalte beløb og bemyndiger os til at fortsætte med at fakturere dig via Betalingsmåden. Dette kan medføre, at dine faktureringsdatoer ændres. For visse Betalingsmåder kan udstederen af Betalingsmåden afkræve dig et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer. Henvend dig til udstederen af Betalingsmåden for mere information.


Opsigelse

i) Du kan opsige dit Dplay-medlemskab når som helst. Du vil fortsat have adgang til Dplay-tjenesten frem til udgangen af den månedlige faktureringsperiode. Vi yder ikke refusion eller kreditter for delvist brugte medlemsmåneder. For at opsige medlemskabet skal du gå til "Din konto" på Dplay website og følge afmeldingsinstruktionerne. Hvis du opsiger medlemskabet lukkes din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode. Klik på "Vis faktureringsoversigt" på siden "Din konto" for at se, hvornår din konto bliver lukket. Hvis du tilmeldte dig Dplay website ved at bruge en konto hos en tredjepart som Betalingsmåde, og du på et tidspunkt ønsker at opsige medlemskabet til Dplay website herunder i løbet af den gratis prøveperiode, skal du muligvis gøre det gennem tredjeparten, eventuelt ved at gå til din konto hos tredjeparten og slå automatisk fornyelse fra eller opsige Dplay-tjenesten gennem tredjeparten. Du vil muligvis også kunne finde faktureringsoplysninger om dit Dplay website medlemskab ved at gå ind på din konto hos den pågældende tredjepart.


Din brug af Dplay website

Du accepterer, at du kun vil bruge Dplay website på en måde, der er i overensstemmelse med disse vilkår og alle gældende love og bestemmelser, og forudsat at:

i) Du er 18 år eller ældre;

ii) Bosiddende i Danmark ("Territoriet");

iii) Er en fysisk person (dvs. ikke et selskab eller en forretningsenhed);

iv) Du accepterer ikke at ville distribuere nogen som helst del af Dplay website, herunder men ikke begrænset til indhold og brugerbidrag - uden vores forudgående skriftlige tilladelse;

v) Du accepterer, at du ikke har ret til at ændre eller modificere nogen del af Dplay Danmark website eller dets tilknyttede teknologier.

vi) du accepterer ikke at ville skaffe dig adgang til brugerbidrag eller vores indhold via nogen anden form for teknologi m.v. end via den grafiske brugergrænseflade der leveres af os eller via andre udtrykkeligt tilladte metoder vi udpeger;


vii) du accepterer ikke ville skaffe dig adgang til brugerbidrag med henblik på tilegne dig data eller andre dele fra Dplay website;

viii) du accepterer, at du ikke vil bruge Dplay website i nogen form for kommerciel brug uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Kommerciel anvendelse omfatter følgende handlinger uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige godkendelse:

•salg af adgang til Dplay website eller relaterede tjenester på en anden website;

•brug af Dplay website eller relaterede tjenester med det primære formål at opnå reklame eller abonnementsindtægter;

•salg af reklamer på Dplay website eller nogen tredjeparts website målrettet til indholdet eller særlige brugerbidrag; og

•enhver anden brug af Dplay website eller relaterede tjenester som vi efter vores eget skøn anser for en udnyttelse af vores ydelser eller brugerbidrag, og som har den virkning at konkurrere med os eller fortrænge os fra markedet, vores indhold eller brugerbidrag.

ix) du accepterer ikke at ville bruge eller starte nogen form for ”automatiseret system” herunder men ikke begrænset til "robotter", "spidere", "offline læsemaskiner" eller lignende som kan skaffe adgang til Dplay website på en måde, der sender flere anmodninger eller meddelelser til vores tjenester i en given periode end et menneske kan med rimelighed gøre i samme periode ved hjælp af en konventionel online web browser.
Uanset ovenstående giver vi operatørerne af offentlige søgemaskiner tilladelse til at bruge ”spidere” til at kopiere materiale fra Dplay website med det eneste formål at skabe offentligt tilgængelige søgbare indekser af materialerne på websiten, men ikke caches eller arkiver af sådanne materialer. Vi forbeholder vi os retten til at tilbagekalde/ændre i denne undtagelse både generelt eller konkret

x) Du accepterer, at du ikke vil indsamle eller udnytte nogen personligt identificerbare oplysninger fra Dplay website eller til at anvende de kommunikationssystemer, som vi stiller til rådighed (f.eks. kommentarer eller indlæg) for nogen kommerciel reklame formål.

xi) Du accepterer at du ikke vil hverve eventuelle brugere af Dplay website med hensyn til deres Brugerindhold til kommercielle formål.

xii) du vil i øvrigt overholde vilkår og betingelser i disse Vilkår, øvrige retningslinjer som beskrevet nedenfor, samt alle gældende lokale, nationale og internationale love og regler.

xiii) Du accepterer, at du vil give os dokumentation for din identitet, hvis vi med rimelighed anmoder om det fra tid til anden.Hvis du ikke opfylder ovenstående kriterier, bør du ikke søge adgang til eller bruge Dplay website.


Geo-blokering

Dplay website bruger "geo-blokerende" foranstaltninger for at forhindre dig i at få adgang til tjenesten uden for Territoriet. Du accepterer ikke at forsøge at få adgang, og/eller at forsøge at omgå geo-blokerende foranstaltninger for at få adgang til indholdet på websiten uden for Territoriet.


Immaterielle rettigheder


i) Ophavsret. Dplay website, herunder alt indhold som findes på websiten og tilhørende tjenester er beskyttet af ophavsretten, forretningshemmeligheder og andre immaterielle love, traktater mv.

ii) Varemærker. Dplay er et registreret varemærke tilhørende Discovery Communications Inc.

iii) Krav vedrørende krænkelse af ophavsret. Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede værk er blevet gengivet eller distribueret på en måde, der krænker din ophavsret, eller hvis du er vidende om krænkende materiale, der er gjort tilgængeligt på Dplay website, bedes du kontakte op på support@dplay.dk.

Du er indforstået med at friholde os og vores samarbejdspartnere fra ethvert krav/økonomisk krav fra tredjemand som følge af din brug af Dplay i strid med disse Vilkår eller som følge af din overtrædelse af gældende love og regler mv.


Linking og Framing


Vi glæder os over links til Dplay website. Du er velkommen til at etablere en hyper-link til Dplay website, herunder deep links til den pågældende side(r) på Dplay website, forudsat at:

i) du giver os forudgående skriftligt meddelese om en sådan linking;

ii) du ikke fjerner eller skjuler eventuelle reklamer, meddelelser om ophavsretlig beskyttelse eller andre meddelelser fra Dplay website;

iii) linket ikke angiver eller antyder nogen form for sponsorat eller støtte af din website fra Dplay website eller os,

iv) du gør det på en måde, der er retfærdig, lovlig og som ikke drager nytte af eller skader vores omdømme og linkingen udelukkende er til ikke-kommercielle formål; og

v) du straks stopper med linkingen til Dplay website på skriftlig meddelelse fra os.

Bemærk: Du skal tjekke meddelelser om ophavsrettigheder på Dplay website, som du ønsker at linke til for at sikre, at vores indholdsleverandører ikke har sin egen politik med hensyn til direkte links til deres indhold på Dplay website.

Du må ikke frame vores indhold eller tredjemands indhold fra Dplay website eller inkorporere dette ind i en anden website eller ind i en anden tjeneste.
Fra tid til anden kan vi kan yde links til andre tredjeparters websiter eller andre onlinetjenester. Vi påtager os dog intet ansvar for indholdet på nogen af disse websiter eller onlinetjenester.

Vi er ikke part i en kontrakt eller transaktion, som du indgår med en sådan tredjepart, og vi vil ej heller involvere os i en tvist mellem dig og sådanne tredjeparter.

Et link til et andet website eller online-tjenesten udgør således ikke en godkendelse af det pågældende website eller online-tjeneste (ej heller af et produkt, service eller andet materiale, der tilbydes på denne website eller online tjeneste) af os eller vores licensgivere.
Vi er heller ikke ansvarlige for, og kan ikke garantere ydeevne, varer og tjenesteydelser, som annoncører på Dplay website eller andre til, hvis sider vi linker.


Ophævelse af adgang til Dplay website

Vi ophæver din adgang til Dplay website, hvis du bevist krænker Vilkårene.

Vi forbeholder os retten til egenhændigt at beslutte, om indhold/brugerbidrag er passende og i overensstemmelse med disse Vilkår, en krænkelse af ophavsrettigheder mv. herunder men ikke begrænset til pornografi, obskønt eller ærekrænkende materiale, eller af overdreven længde. Vi kan fjerne sådanne brugerbidrag og/ eller opsige en brugers adgang til at uploade sådant materiale i strid med disse vilkår til enhver tid uden forudgående varsel og efter eget skøn.

Hvis du overtræder disse Vilkår, og vi ikke retter henvendelser til dig, kan vi stadig gribe ind over for dig, hvis du bryder Vilkårene igen – og det samme vilkår ved en senere lejlighed.


Ansvarsfraskrivelse

Vi arbejder hårdt på at gøre Dplay website til et interessant og underholdende sted, men vi kan ikke garantere, at vores brugere vil finde at alt indhold på Dplay website vil falde i deres smag. Læs derfor venligst denne ansvarsfraskrivelse grundigt, før du påbegynder brugen af nogen del af Dplay website.

Vi tilstræber at have tilstrækkelig kapacitet, så alle abonnenter altid kan få adgang til Dplay website, og DCSL vil bestræbe sig på, at Dplay er tilgængeligt på alle tidspunkter. Der kan forekomme, at enkelte programmer på DCSL’s tv-kanaler af rettighedsmæssige årsager ikke også er tilgængelige på Dplay. Brugere, som dermed afskæres fra at kunne se den/de berørte udsendelser, er ikke berettiget til nedslag i abonnement eller tilbagebetaling.

DCSL påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. DCSL fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt Dplay website uden at følge de tekniske kravspecifikationer eller supplerende vejledninger.


Diverse

Hvis en del af disse vilkår findes at være ugyldige eller uden retskraft, skal en sådan ugyldighed eller uanvendelighed ikke ændre ved gyldigheden eller retskraften af nogen anden del af disse Vilkår, som skal forblive i kraft.


Disse vilkår i enhver henseende fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med dansk ret. Såfremt parterne ikke i en eventuel tvist ved forhandling kan enes om en bindende løsning, kan tvisten af hver af parterne indbringes for de almindelige danske domstole.

Nærværende Vilkår udgør den samlede aftale mellem dig og os vedrørende Dplay website medmindre vilkårene, som beskrevet ovenfor, ændres efterfølgende.
Hvis du overtræder disse Vilkår, og vi ikke retter henvendelser til dig, kan vi stadig gribe ind over for dig, hvis du bryder Vilkårene igen. Det samme gælder, hvis du bryder det samme vilkår ved en senere lejlighed.

Vi håber du er glad for at bruge Dplay. Vi modtager gerne forslag til forbedringer. Hvis du har ris eller ros, eller ønsker at kommentere på vores tjeneste, kan du skrive til os på support@dplay.dk

Hvis du mener, at der er fejl i noget materiale, du finder på Dplay website, opfordrer vi dig til at oplyse dette til os. I den forbindelse bedes du venligst sende en kopi af det materiale, som du mener, er forkert til vores Kundeserviceteam sammen med en kort forklaring.


ATVOD

ATVOD er den uafhængige myndighed for det redaktionelle indhold af denne video on demand-tjenester. ATVOD har en procedure for behandling af klager vedrørende indhold på on demand-tjenester. Du kan finde mere herom på ATVOD website på www.atvod.co.uk


Evne til at acceptere servicevilkår

Vi sætter sikkerhed og privatlivets fred for alle vores brugere, især børn, meget højt. Derfor skal forældre, der ønsker at give deres børn adgang til Dplay website hjælpe dem med at oprette relevante konti og overvåge deres adgang til Dplay website. Ved at lade deres børn bruge Dplay website, links til andre tredjeparts websites eller andre online-tjenester accepterer forældre eller værger også ansvaret for den mindreåriges handlinger online såvel som for følgerne af misbrug af Dplay website links til anden tredjepart websites eller andre online-tjenester med mindreårige.

Forældre eller værger accepterer også, at mindreårige vil være i stand til at få adgang til alle Brugerbidrag, og på trods af vores bedste indsats til modererer Brugerindlæg kan være uegnede for mindreårige. Det er derfor dit ansvar som værge at afgøre, om nogen af de Brugerbidrag og/eller indhold er passende for dit barn.


Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Disse vilkår og alle rettigheder og forpligtelser hertil må ikke overføres eller overdrages af dig til nogen andre. Vi kan derimod frit overdrage disse uden varsel eller begrænsninger.